Zakład produkujący butle kompozytowe

Polska

Produkcja pokładowego systemu paliwowego butli kompozytowych dla pojazdów użytkowych napędzanych paliwami alternatywnymi oraz rurociągów wirtualnych.

PRZEMYSŁY I RYNKI

passenger vehicles

SAMOCHODY OSOBOWE

alternative fuels

PALIWA ALTERNATYWNE: TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

commercial vehicles

POJAZDY UŻYTKOWE

REKREACJA