Strona główna » Firma » Lokalizacje » Portugalia

Innowacje i bezpieczeństwo spawania

W Guimarães w Portugalii Worthington łączy zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa z zakorzenionym lokalnie zamiłowaniem do innowacji. Fabryka wytwarza więcej butli niskociśnieniowych niż jakikolwiek inny europejski producent. Owocem pięćdziesięciu lat doświadczenia jest długa lista patentów oraz obszerny know-how z zakresu rozwoju nowych produktów.

PORTUGALIA

PRZEMYSŁY I RYNKI

Nasze zaangażowanie w partnerstwo ma miejsce we wszystkich segmentach i pozwala stale zapewniać innowacyjne rozwiązania dla poszczególnych rynków.


LPG

REKREACJA

WÓZEK WIDŁOWY

UŻYTEK DOMOWY I PRZEMYSŁOWY

SUBSTANCJE CHŁODZĄCE

GASZENIE POŻARÓW


GAZY PRZEMYSŁOWE

SPOIWO

HEL

ARGON / CO2 WODÓR AZOT / TLEN

NSO2 H3 CL2

BUDOWANIE WARTOŚCI POPRZEZ INNOWACJĘ

1960

1962: Założenie Petroleo Mecanica Alfa przez Sacor i Schwelm Eisenwerk Muller Gmbh

1965: Montaż pomp dozujących paliwo

1966: Rozpoczęcie produkcji butli LPG

1970

1976: Pierwszy eksport na Bliski Wschód

1980

1983: Wstrzymanie montażu pomp dozujących paliwo i koncentracja na butlach LPG

1989: Istotna inwestycja w automatyczną prasę głębokotłoczną; linia cięcia/wykrawania i sprzęt kuźniczy

1990

1990: Przejęcie ALFA przez COMANOR, co skutkuje powstaniem grupy COMANOR-ALFA

1994: Certyfikat zgodności z ISO 9001:1994; Koncentracja wszystkich linii produkcyjnych w Guimaraes; Nowa linia wykończeniowa i nowy piec

1996: Nowa linia butli zwrotnych

1997: Przejęcie COMANOR-ALFA przez AMTROL, Inc

1997: Rozpoczęcie produkcji butli jednorazowych

1999: Wprowadzenie na rynek butli Full Jacket

2000

2000: Wprowadzenie na rynek butli RABBIT

2003: Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000

2005: Nowa linia produkcyjna butli kompozytowych. Wprowadzenie na rynek metalowych butli kompozytowych COMET

2006: Wprowadzenie na rynek NGS i SOFT GRIP

2008: Wprowadzenie na rynek butli XLITE

2009: Uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008

2010

2011: 2 miliony dostarczonych butli COMET

2013: Wprowadzenie na rynek butli GENIE

2014: 3 miliony dostarczonych butli XLITE

2016: Wprowadzenie na rynek butli z włókna węglowego COMET HP

2017: Przejęcie Amtrol-Alfa przez Worthington Industries

2020

2021: Wprowadzenie na rynek butli FOURTIS typu IV

2022: Wprowadzenie na rynek butli NEXI-IoT

2022: Pierwsza produkcja butli SCBA-Composite