Strona główna » Firma » O Firmie

Założyciel Worthington Industries – John H. Mc Connell 1923-2008

O Firmie

Od ponad 60 lat do Worthington Industries zwracają się klienci z Ameryki Północnej, poszukujący obróbki stali z wartością dodaną.

Worthington to również najlepszy na świecie dostawca zbiorników i butli ciśnieniowych. Firma projektuje i dostarcza rozwiązania dla gazów przemysłowych, zastosowań kriogenicznych, transportu i przechowywania paliw alternatywnych, sprzętu naftowego i gazowego oraz produktów detalicznych marek konsumenckich, w tym Bernzomatic, Coleman oraz Balloon Time.

Nasze doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, zakupów, produkcji, łańcucha dostaw oraz obserwacji i analizy pozwala dostarczać szeroki wybór możliwości, produktów i usług na różnorodne rynki, w tym motoryzacyjny, budowlany oraz rolny.

HISTORIA

W 1955 r. młody sprzedawca stali, John McConnell, dostrzegł szansę w obróbce stali na zamówienie i postanowił ją wykorzystać.

Zakupił pierwszy ładunek stali, pożyczając 600 $ pod zastaw swojego samochodu Oldsmobile z 1952 r. Za te pieniądze założył Worthington Industries w Columbus – stolicy amerykańskiego stanu Ohio, gdzie do dzisiaj mieści się główna siedziba firmy.

Przełom lat 50. i 60. to czas, w którym McConnell rozbudowywał sieć zakładów przetwórczych. W 1966 zaczął dzielić się zyskami z ludźmi, z którymi pracował.

W 1968 r. firma Worthington Industries złożyła na giełdzie pierwszą ofertę publiczną, proponując 150 000 akcji po 7,50 $.

W 1976 r. przedsiębiorstwo odnotowało 100 milionów dolarów ze sprzedaży. Lata 80. to kolejny okres szybkiego rozwoju działalności.

 

W 1996 r., po 20 latach pracy w firmie, stanowisko prezesa i dyrektora generalnego objął syn Johna McConnella – również John. Zaczynał jako niewykwalifikowany robotnik, a następnie awansował do działu sprzedaży, do działu operacyjnego i do kadr.

W latach 90. wiele przedsiębiorstw niezwiązanych z podstawową działalnością firmy zostało sprzedanych, co pozwoliło nam skupić się na kluczowych atutach firmy: obróbce stali i działalności związanej z metalami. W 2000 r. firma przeniosła się na Nowojorską Giełdę Papierów Wartościowych.

Kierując się naszą filozofią, stale utrzymujemy pozycję lidera w zróżnicowanym przemyśle metalowym.

FILOZOFIA

Głównym celem przedsiębiorstwa Worthington Industries jest pomnażanie zysków akcjonariuszy oraz zwiększenie wartości ich inwestycji. Uważamy, że najlepszą miarą realizacji naszego celu jest stały wzrost zysku z akcji.

Zyski

 • Głównym celem przedsiębiorstwa Worthington Industries jest pomnażanie zysków akcjonariuszy oraz zwiększenie wartości ich inwestycji.
 • Uważamy, że najlepszą miarą realizacji naszego celu jest stały wzrost zysku z akcji.

Złota zasada

 • Traktujemy naszych klientów, pracowników, inwestorów oraz dostawców tak, jak sami chcemy być traktowani.

Ludzie

 • Mocno wierzymy, że to ludzie stanowią największy atut firmy.
 • Chcemy motywować pracowników uznaniem, możliwościami rozwoju oraz sprawiedliwym wynagrodzeniem.
 • Uważamy, że wynagrodzenie powinno być bezpośrednio związane z wydajnością pracownika, dlatego stosujemy różne formy zachęty, udział w zyskach itp., gdy tylko jest to możliwe.
 • Od pracowników oczekujemy uczciwego wywiązywania się z obowiązków w zamian za uczciwe wynagrodzenie.
 • Wobec pracowników Worthington kierujemy się zasadą ciągłości zatrudnienia.
 • Przy obsadzaniu nowych miejsc pracy dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać kandydatów z Worthington, z oddziałów firmy albo ze spółek zależnych.

Klienci

 • Bez klientów i ich zapotrzebowania na nasze produkty firma nie miałaby racji bytu.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom klientów w zakresie jakości i usług.
 • Jeśli podejmujemy zobowiązanie wobec klienta, robimy wszystko, aby się z nich wywiązać.

Dostawcy

 • Działalność nie mogłaby przynosić zysków, gdyby nie ci, którzy zaopatrują nas w niezbędne materiały wysokiej jakości.
 • Oczekujemy, aby dostawcy byli konkurencyjni na rynku, jeśli chodzi o jakość, ceny, dostawy i kupowane ilości.
 • Jesteśmy lojalnymi klientami wobec dostawców, którzy spełniają nasze wymagania, co do jakości i usług w każdych warunkach rynkowych.

Organizacja

 • Pragniemy tworzyć zdywizjonalizowaną strukturę organizacyjną, w której odpowiedzialność za wyniki ponoszą kierujący poszczególnymi jednostkami.
 • Managerowie otrzymują swobodę działania i uprawnienia do realizowania obowiązków w ramach celów i zadań firmy.
 • Kierując się tą filozofią, nie tworzymy nadmiernych firmowych procedur. Jeśli w obrębie danej działalności procedury okazują się niezbędne, tworzy je manager.
 • Do działania potrzebujemy niewielkiej grupy pracowników oraz grupy wsparcia, której zadaniem jest obsługa akcjonariuszy oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Komunikacja

 • Wykorzystujemy wszystkie możliwe kanały komunikacji z klientami, pracownikami, udziałowcami, dostawcami i środowiskiem finansowym.

Postawa obywatelska

 • Worthington Industries realizuje dobrą postawę obywatelską na wszystkich poziomach.
 • Prowadzimy działalność w sposób profesjonalny i etyczny.
 • Zachęcamy wszystkich do aktywnego zaangażowania w sprawy społeczeństwa. Wspieramy wartościowe działania społeczne.

POLITYKA

Postępując zgodnie z filozofią Worthington zobowiązujemy się do działania na rzecz:

Naszego personelu – bezpieczeństwo i higiena pracy

Nasz sukces to zasługa naszego personelu, któremu chcemy zapewnić bezpieczne, zdrowe środowisko pracy oraz światowej klasy standardy bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że nasz system jest zgodny ze wszystkimi regulacjami i wymogami. Natomiast każdy z pracowników odpowiada za to, aby pracować bezpiecznie i brać udział w programach poświęconych bezpieczeństwu.  Jako zespół staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia, zmniejszyć ryzyko i konsekwentnie ulepszać nasz system zarządzania BHP – wymiernym wskaźnikiem będzie nasza efektywność.

Naszej społeczności – środowisko

Jesteśmy przekonani, że każdy z naszych obiektów jest częścią społeczności, w związku z czym jesteśmy zobowiązani do dbałości o zasoby naturalne, które dzielimy. Zdajemy sobie sprawę z wagi zgodności z przepisami, regulacjami oraz wymogami i zobowiązujemy się do zapewnienia zgodności z odnośnymi normami, a nawet przewyższenia oczekiwań. Angażujemy się na rzecz ochrony środowiska i zachęcamy każdego z pracowników do ograniczenia ilości generowanych odpadów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Jako zespół pracujemy nad tym, aby konsekwentnie ulepszać nasz system zarządzania środowiskowego – wymiernym wskaźnikiem będzie nasza efektywność.

Naszego przedsiębiorstwa – działania operacyjne

Zobowiązujemy się do starannego zarządzania naszymi kosztami oraz do zwiększania zyskowności, jednocześnie zapewniając sukces w perspektywie długoterminowej. Będziemy monitorować i analizować najważniejsze procesy, znajdować szanse i napędzać innowacyjny rozwój, dla dobra naszych akcjonariuszy, pracowników, klientów oraz dostawców.

Naszych klientów – jakość

Jesteśmy przekonani, że każdy z naszych obiektów jest częścią społeczności, w związku z czym jesteśmy zobowiązani do dbałości o zasoby naturalne, które dzielimy. Zdajemy sobie sprawę z wagi zgodności z przepisami, regulacjami oraz wymogami i zobowiązujemy się do zapewnienia zgodności z odnośnymi normami, a nawet przewyższenia oczekiwań. Angażujemy się na rzecz ochrony środowiska i zachęcamy każdego z pracowników do ograniczenia ilości generowanych odpadów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom. Jako zespół pracujemy nad tym, aby konsekwentnie ulepszać nasz system zarządzania środowiskowego – wymiernym wskaźnikiem będzie nasza efektywność.

Naszych klientów – jakość

Czujemy się zobowiązani do postępowania zgodnie z naszą filozofią jakości, która kładzie nacisk na jakość i bezpieczeństwo produktów, zgodność z przepisami, satysfakcję klientów oraz konsekwentne optymalizowanie naszego systemu zarządzania jakością. Poprzez osiąganie ustalonych celów i założeń możemy oferować produkty, usługi i rozwiązania, które spełniają, a nawet przewyższają oczekiwania klientów.