Strona główna » Informacje o ochronie danych i plikach cookie

Worthington Cylinders:
Informacje o ochronie prywatności

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie dla danych przetwarzanych przez:

Administratora danych:

Worthington Cylinders GmbH
Beim Flaschenwerk 1
3291 Kienberg bei Gaming
Österreich
Tel: +43 (0) 7485 606 – 0
at-worthington@WorthingtonIndustries.com

W razie pytań dotyczących ochrony danych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych

Datenschutzagentur
Köstlergasse 5/2/21
1070 Vienna

Tel: +43 (0)1 480 50 25
Fax: +43 (0)1 480 50 25 – 99
dsba-worthington@datenschutzagentur.com

Pliki dziennika

Podczas wizyty na stronie www.worthingtonindustries.eu informacje na temat urządzenia zostaną automatycznie przesłane na stronę internetową. Plik dziennika tymczasowo przechowuje następujące informacje:

 • adres IP urządzenia
 • data i godzina dostępu
 • nazwa i adres URL pobranego pliku
 • strona internetowa, z której uzyskano dostęp
 • nazwa przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia

Te dane przechowywane są przez 30 dni, a następnie automatycznie usuwane.

Powyższe dane stanowią ważną wskazówkę w kwestii optymalizacji strony internetowej. Pozwala to lepiej wychwytywać błędy i awarie oraz uczynić stronę bardziej przyjazną dla użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest artykuł 6 (1f) RODO. Uzasadniony interes firmy leży w opisanym wyżej celu.

Pliki cookie i analiza strony internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, automatycznie zapisywane na urządzeniu podczas odwiedzania strony internetowej. Zastosowanie plików cookie z jednej strony umila korzystanie ze strony internetowej, a z drugiej pomaga uczynić ją maksymalnie przyjazną dla użytkownika.

Podstawą prawną jest artykuł 6 (1f) RODO. Uzasadniony interes firmy leży w określonych wyżej celach.

Następujące pliki cookie nie wymagają zgody i są ustawione przez stronę internetową:

Nazwa

Host

Cel

Okres przechowywania

pll_language

www.worthingtonindustries.eu

Ten plik cookie przechowuje wybór języka użytkownika.

Zakończenie sesji

cmplz_consented_services

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie zapisuje pożądane przez użytkownika ustawienia plików cookie.

1 rok

cmplz_policy_id

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie przechwytuje identyfikator dla zaakceptowanej polityki cookies.

1 rok

cmplz_marketing

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie zapisuje pożądane przez użytkownika ustawienia plików cookie.

1 rok

cmplz_statistics

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie zapisuje pożądane przez użytkownika ustawienia plików cookie.

1 rok

cmplz_preferences

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie zapisuje pożądane przez użytkownika ustawienia plików cookie.

1 rok

cmplz_functional

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie zapisuje pożądane przez użytkownika ustawienia plików cookie.

1 rok

cmplz_banner-status

www.worthingtonindustries.eu

Plik cookie zapisuje pożądane przez użytkownika ustawienia plików cookie.

1 rok

Jeśli udzielisz zgody przez baner z informacją o plikach cookie, Twoja decyzja zostanie zapisana na 30 dni.

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. To usługa analizy sieciowej zapewniana przez Google LLC. Odpowiedzialnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (w dalszej części jako „Google”).

Podstawą prawną tych działań jest wyrażona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie pozwala stale ulepszać stronę internetową, aby zwiększać jej sukces i optymalizować naszą ofertę. Możesz w dowolnym momencie wycofać zgodę.

[cmplz-revoke-link text=”Odwołanie ustawień plików cookie!”]

W związku z korzystaniem z Google Analytics spółka Google przetwarza następujące informacje:

 • Adres IP (który zostanie zanonimizowany)
 • Czas przesłania żądania serwera
 • Dane techniczne Twojej przeglądarki
 • Dane techniczne Twojego systemu operacyjnego
 • Informacje na temat Twojego dostawcy usług internetowych
 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Odwiedzone przez Ciebie strony
 • Uprzednio odwiedzona strona (odnośnik)
 • Twój sposób korzystania ze strony (dwell time, bounce rate)

Następujące pliki cookie wymagające zgody są stosowane przez Google Analytics.

Nazwa

Host

Cel

Okres przechowywania

_ga

.worthingtonindustries.eu

Używane do rozróżniania użytkowników

2 lata

_gid

.worthingtonindustries.eu

Używane do rozróżniania użytkowników

24 godziny

_ga_ZD7HR41JZC

.worthingtonindustries.eu

Używane do dławienia szybkości żądania.

1 rok

W przypadku przetwarzania przez Google Twoich danych osobowych nie można wykluczyć transmisji danych do Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c uzgodniliśmy z Google stosowanie standardowych przepisów z zakresu ochrony danych.

Podczas korzystania z Google Analytics adresy IP są anonimizowane pod kątem minimalizacji danych.

Newsletter

Ponadto, regularnie wysyłamy newsletter do naszych klientów i dostawców. W tym celu przetwarzamy imię i nazwisko oraz adres e-mail odbiorcy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes firmy, zgodnie z art. 6 (1f) RODO. Uzasadniony interes firmy leży w reklamowaniu produktów oraz promocji handlowych. Odbiorcy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, klikając odpowiedni link w newsletterze. Newsletter będzie wysyłany przez 2 lata od ostatniego kontaktu biznesowego. Następnie dane do wysyłania newslettera zostaną usunięte.

Co więcej, newsletter będzie wysyłany do pracowników przedsiębiorstw siostrzanych. Podstawą prawną jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/) to produkt amerykańskiej firmy, wykorzystywany do wysyłania newslettera. Zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c uzgodniliśmy z Mailchimp stosowanie standardowych przepisów z zakresu ochrony danych.

W newsletterze do pracowników nie wykorzystujemy w sposób pośredni ani bezpośredni ocen osobistych ani programów statystycznych.

Kontakt drogą e-mailową albo z wykorzystaniem formularza kontaktowego

W przypadku kontaktowania się z nami z wykorzystaniem formularza kontaktowego albo wiadomości e-mail będzie odbywać się przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych, albo podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy. W razie zawarcia umowy na potrzeby przetwarzania danych zostaną przekazane oddzielne informacje zgodnie z art. 13 RODO. Jeśli umowa nie zostanie zawarta, dane zostaną usunięte na koniec roku kalendarzowego po zakończeniu negocjacji.

Portal samoobsługowy

Na te potrzeby przetwarzamy

 • Zwrot grzecznościowy
 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Login
 • Hasło (możliwe są zmiany)
 • Nr partnera
 • Korespondencję

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „wykonanie umowy”.

Portal samoobsługowy wykorzystuje pliki cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na sprawieniu, że z jednej strony korzystanie z naszej strony internetowej będzie tak przyjemne, jak to tylko możliwe, a z drugiej, że łatwość jej obsługi będzie na maksymalnym poziomie.

Następujące pliki cookie nie wymagają zgody i są stosowane przez naszą stronę internetową:

Nazwa

Host

Cel

Okres przechowywania

ASP.NET_SessionId

crm.wthg.at

Ten plik cookie jest wykorzystywany przez strony programowane na platformie .NET opracowanej przez Microsoft. Zasadniczo jest wykorzystywany do utrzymywania przez serwer zanonimizowanej sesji użytkownika.

Do zamknięcia przeglądarki

Portal internetowy

Obecni klienci mogą składać zamówienia online z wykorzystaniem portalu internetowego.

Na te potrzeby przetwarzamy

 • Imię i nazwisko
 • Informacje dotyczące zamówienia
 • Adres dostawy
 • Adres na rachunku
 • Login
 • Hasło (możliwe są zmiany)

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – „wykonanie umowy”.

Wszystkie dane dotyczące rezerwacji/pokwitowań i faktur są przechowywane przez okres siedmiu lat z uwagi na wymogi prawne.

Portal internetowy wykorzystuje pliki cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na sprawieniu, że z jednej strony korzystanie z naszej strony internetowej będzie tak przyjemne, jak to tylko możliwe, a z drugiej, że łatwość jej obsługi będzie na maksymalnym poziomie.

Następujące pliki cookie nie wymagają zgody i są stosowane przez naszą stronę internetową:

Nazwa

Host

Cel

Okres przechowywania

ASP.NET_SessionId

shop.worthingtonindustries.at


Ten plik cookie jest wykorzystywany przez strony programowane na platformie .NET opracowanej przez Microsoft. Zasadniczo jest wykorzystywany do utrzymywania przez serwer zanonimizowanej sesji użytkownika.

Do zamknięcia przeglądarki

__RequestVerificationToken

shop.worthingtonindustries.at

To plik cookie zabezpieczający przed fałszowaniem stosowany przez aplikacje sieciowe zaprogramowane z wykorzystaniem technologii ASP.NET MVC. Został on stworzony, aby zapobiegać nieuprawnionemu zamieszczaniu treści na stronie internetowej, nazywanemu atakiem cross-site request forgery. Nie przechowuje on żadnych informacji na temat użytkownika i zostaje zniszczony w chwili zamknięcia przeglądarki.

Do zamknięcia przeglądarki

AspNet.ApplicationCookie

shop.worthingtonindustries.at

Ten plik cookie sesji jest wykorzystywany do przechowywania informacji o koncie przez czas trwania sesji.

Do zamknięcia przeglądarki

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji, do sprostowania danych, do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Tych praw można dochodzić drogą mailową: dsba-worthington@datenschutzagentur.com albo pocztową na powyższy adres. Można również wnieść skargę do organu nadzorczego – Data Protection Authority, Barichgasse 40-42, 1030 Vienna, dsb@dsb.gv.at.

Aktualizacje

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od marca 2021 roku.

W związku z dalszym rozwojem strony internetowej oraz ofert, zmianami w prawie albo w wymogach władz, konieczne może być dostosowanie niniejszej polityki prywatności. Dostęp do treści oraz opcji drukowania polityki można uzyskać przez stronę www.worthingtonindustries.eu/pl/informacje-o-ochronie-prywatnosci/