Czy Twoja strategia w zakresie paliw alternatywnych wymaga mobilności? Czy Twoi klienci prowadzą działalność poza stacjonarną infrastrukturą paliwową?

Mamy wiele osiągnięć we wdrażaniu przyczep z paliwem alternatywnym.

Teraz możesz dotrzeć do klientów przez wirtualny rurociąg H2 i CNG.

PRZYCZEPY