Strona główna » Rynki » Mobilność » Przechowywanie + transport

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

COSMOS DO PrzechowywaniA

Infrastruktura mobilna dla wirtualnego rurociągu paliw alternatywnych zaczyna się od pakietówpojemników. Dzięki Worthington otrzymujesz cały pakiet: Butle typu 1, 2, 3 i 4, zawory oraz montaż.

COSMOS DO TransportU

Przy tak szybko rozwijającym się rynku paliw alternatywnych nie zawsze musisz udawać się na stację paliw. To pojemniki z paliwem mogą przyjechać do Ciebie.

COSMOS DO UzupełnianiA paliwa

Mobilne przyczepy z paliwem pozwolą utrzymać flotę zasilaną paliwami alternatywnymi (CNG oraz H2) w ruchu, w mieście albo na wolnej drodze.