Jeśli chodzi o środowisko, nie jesteśmy idealni… ale z każdym dniem stajemy się lepsi.

W obliczu zmian klimatycznych oraz ich poważnych konsekwencji dla środowiska i całego społeczeństwa, zmiany są naglące i konieczne.

Wszystkie organizacje mają w nich swój udział na każdym poziomie i muszą ze sobą współpracować, aby wywierać widoczny wpływ. Chcemy być częścią tego procesu. Zrównoważony rozwój musi być podstawą naszej strategii i wszystkiego, co robimy.

Naszą strategią jest wyróżnianie się…
więcej 

  • poprzez oferowanie na rynku gazów przemysłowych wysokiej jakości zrównoważonych rozwiązań w zakresie ograniczania emisji gazów,

  • poprzez dostarczanie cenionych rozwiązań w zakresie magazynowania i transportu pokładowych systemów tankowania dla pojazdów napędzanych wodorem i CNG,

  • poprzez wspieranie naszych klientów w zrównoważonych rozwiązaniach „pod klucz”.

W Worthington Industries Sustainable Energy Solutions, jesteśmy zobowiązani do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i wyznaczenia drogi, która wykracza poza nasze produkty. Oferujemy zrównoważone rozwiązania, które przynoszą wymierne i korzystne rezultaty dla naszych partnerów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Włączamy zrównoważony rozwój we wszystko, co robimy – od filozofii firmy po nasze procesy, ewaluację, wybór i polityki. Kierujemy się przejrzystością i etyką.

Nasze strategiczne ramy zrównoważonego rozwoju są tym, co nas wyróżnia.

Nasz cel

DLA PLANETY

W SPOŁECZEŃSTWIE

W GOSPODARCE:

Nasze działania

NASZE PROCESY

Nasze produkty

Nasze sukcesy

Cradle to Cradle