Strona główna » Zrównoważony rozwój » Nasz cel » W społeczeństwie

W SPOŁECZEŃSTWIE

 

Nasi ludzie to nasz najważniejszy kapitał. Kultura Worthington Industries sprzyja budowaniu zaangażowania między członkami zespołu. Chcemy zapewnić o naszym zaangażowaniu, które wykracza poza pracę i przyczynić się do lepszego społeczeństwa. Wszystko dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie mobilności, a także odpowiedzialne działania przez przejrzysty łańcuch wartości szanujący prawa człowieka.

docenianie ludzi, bezpieczeństwo, różnorodność, integracja, talent

zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności, ochrona społeczeństwa, dobrego samopoczucia i zdrowia

przejrzystość łańcucha wartości gwarantująca poszanowanie praw człowieka