Cradle
to Cradle

Nie dbamy o ekologię po to, by otrzymywać certyfikaty. Jeśli jednak są one nam przyznawane jako potwierdzenie tego, że kierujemy nasze wysiłki w słuszną stronę, z dumą je przyjmujemy!

Cradle to Cradle Certified ™

Cradle to Cradle dosłownie oznacza „od kołyski do kołyski”. Chodzi tu o uznawany na całym świecie certyfikat, którym mogą zostać wyróżnione tylko produkty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju i wyprodukowane zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Także my mamy w ofercie takie produkty! Obiektywna kontrola naszych rozwiązań przez podmioty zewnętrzne jest dla nas dobrym sprawdzianem, który pozwala nam przekonać się, czy działania w kierunku zrównoważonego rozwoju postępują naprzód.

Liniowe modele gospodarcze pozyskują surowce, a po wykorzystaniu poddają je utylizacji. Natomiast gospodarka o obiegu zamkniętym jest nastawiona na ponowne wykorzystanie produktów. Zgodnie z koncepcją C2C odpad zawsze jest punktem wyjścia dla czegoś nowego. Jeszcze na etapie opracowywania produktów należy zastanowić się, w jaki sposób zastosowane materiały będą mogły krążyć w obiegach biosfery i technosfery.

Worthington jest częścią tej misji: opowiadamy się za ponownym wykorzystywaniem surowców i rozsądnym używaniem zamiast zużywania!

Więcej informacji na temat C2C można znaleźć tutaj: https://www.c2ccertified.org/

Nasze certyfikaty Cradle to Cradle: Best Coating and Acetylene oraz Standard Coating

Tutaj można pobrać nasze certyfikaty: