NASZE PROCESY

Jeśli przy podejmowaniu każdej biznesowej decyzji świadomie bierze się pod uwagę ochronę naszego środowiska naturalnego, można zmienić wiele na lepsze, i to w różnych aspektach jednocześnie.

ELEKTROWNIA WODNA WORTHINGTONS DOSTARCZA ZIELONĄ ENERGIĘ

Zrównoważone podejście to dla nas żadna nowość: nie jest to dla nas istotne z tego względu, że obecnie takie działania są mocne albo szczególnie potrzebne – takie nastawienie jest w nas zakorzenione! Dzięki pozwoleniu, jakie udało się uzyskać z uwagi na bliskie sąsiedztwo przedsiębiorstwa z Erlauf, już w 1910 r. zbudowaliśmy własną elektrownię wodną. Już od ponad 100 lat dostarcza ona naszemu zakładowi zieloną energię. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za możliwość pozyskiwania energii w ten sposób. Możliwość samodzielnego produkowania energii jest znaczącą korzyścią w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego dla każdego zakładu produkcyjnego.

Jednak wiąże się to także z odpowiedzialnością: konieczne jest zapewnienie swobodnego przepływu dla ryb, regularnego czyszczenia dopływów, a także usuwania listowia, drewna i innych odpadów.

  • 1910 r. – budowa
  • 1988 r. – automatyzacja: nowe generatory, nowe przełączniki
  • Dziś działają 2 turbiny
  • Miesięcznie elektrownia wytwarza 140 000 kW energii

OSZCZĘDZANIE & OCZYSZCZANIE WODY

Woda jest niezwykle istotna dla naszej produkcji, jednak nie chcemy na jej potrzeby marnować wody pitnej pochodzącej z rurociągów: dlatego do celów oczyszczania i schładzania produktów i naszych narzędzi podczas procesu kucia wykorzystujemy wodę znajdującą się w sąsiednim stawie! Następnie woda jest czyszczona w naszej instalacji uzdatniającej zgodnie z postanowieniami austriackiego rozporządzenia o generowaniu ścieków (AAEV), a w końcu trafia do Erlauf. Nasze doskonałe zrozumienie obiegów wykorzystywane jest także tutaj: nie odbieramy środowisku naturalnemu więcej, niż to konieczne, a na koniec oddajemy te zasoby w stanie, w jakim je zastaliśmy.

WYKORZYSTYWANIE CIEPŁA ODPADOWEGO

Prasy i piece podczas procesów produkcyjnych generują temperatury sięgające 300°C. Powstające w ten sposób ciepło odpadowe nie jest marnowane: wykorzystujemy je do grzania ciepłej wody wykorzystywanej na całym terenie zakładu, z kolei zimą służy ono do ogrzewania przestrzeni produkcyjnych. Z uwagi na odzyskanie ciepła możemy zmniejszyć zużycie innych nośników energii, a tym samym obniżyć koszty eksploatacyjne. Przy stosowaniu tradycyjnego oleju opałowego oznaczałoby to oszczędność rzędu 450 000 litrów rocznie. (Dla porównania: gospodarstwo domowe potrzebuje ok. 4000 litrów oleju opałowego rocznie.)

Nie stosujemy już oleju opałowego: od 2018 r. do napędzania wszystkich instalacji zamiast oleju opałowego stosujemy wyłącznie gaz płynny, który dzięki czystszemu procesowi spalania wyróżnia się niższymi wartościami emisji, co z kolei pozwala nam znacząco ograniczyć nasz ślad węglowy.

Od tego czasu także wszystkie wózki widłowe napędzane są gazem płynnym, a nie olejem napędowym, jak to było wcześniej.