Nasze produkty

Niezwykle ważne jest dla nas, by całkowicie usunąć wszystkie szkodliwe składniki z naszych produktów. Dążymy do tego celu z przekonania – dla dobra naszych pracowników, klientów i środowiska naturalnego.

LAKIERY WODOROZCIEŃCZALNE

Od 2009 r. stosujemy wyłącznie wodorozcieńczalne lakiery zamiast lakierów rozcieńczanych rozpuszczalnikami. Z uwagi na to, że bezsprzecznie formaldehyd jest szkodliwy dla środowiska i zagraża zdrowiu naszych pracowników, zrezygnowaliśmy ze stosowania tej substancji w naszych produktach.

CYKLE ŻYCIA NASZYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Liniowe modele gospodarcze czerpią surowce, nie zastanawiając się nad tym, co będzie później. Napędzają szaleńczy wzrost, a ich cele to więcej, szybciej, dalej, taniej… Tym samym pozostawiają po sobie ogromny ślad ekologiczny, który ogranicza przestrzeń do życia dla przyszłych pokoleń: oto błędne koło skupione według fikcyjnych liczb, które grozi katastrofą!

Zgodnie z naturalnym biegiem rzeczy dążymy do tego, by myśleć i pracować w duchu idei obiegów zamkniętych. Tym samym nasze produkty zyskują wiele żyć zamiast tylko jednego… oto wielki cykl odnowy, ponownego wykorzystania i recyklingu!

Typ I

Typ II

Typ III

Typ IV